Zarządzanie plikami i folderami w iOS: Poradnik Praktyczny

Wprowadzenie: Jak zarządzać plikami i folderami w systemie iOS?

System iOS oferuje użytkownikom wszechstronny zestaw narzędzi do zarządzania plikami i folderami. Z aplikacji Pliki można przeglądać, tworzyć, organizować, przenosić, usuwać, przesyłać i udostępniać pliki i foldery. Korzystając z usługi iCloud, użytkownicy mogą również synchronizować swoje pliki i foldery pomiędzy urządzeniami. Ten przewodnik skupi się na podstawowym zrozumieniu tego, jak zarządzać plikami i folderami w systemie iOS.

Przeglądanie plików

Jeśli chcesz zobaczyć wszystkie Twoje pliki i foldery w systemie iOS, musisz skorzystać z aplikacji Pliki. Ta aplikacja określa serwer do przechowywania wszystkich plików Twojego urządzenia.

Aby uzyskać dostęp do Twoich plików i folderów za pomocą aplikacji Pliki, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

 • Otwórz aplikację Pliki na ekranie głównym.
 • Zobaczysz ekrany Często używane i Wszystkie. Często używane zawiera wszystkie Twoje pliki i foldery.
 • Kliknij ekran Wszystkie, aby zobaczyć pełny zestaw twoich plików i folderów. Możesz skorzystać z filtrów w gorze, aby odnaleźć szybko to, czego szukasz.
 • Kliknij folder lub plik, aby go otworzyć.
 • Kliknij Akcja (trzy kropki w prawym górnym rogu), aby edytować lub usunąć pliki i foldery.

Teraz masz pełny dostęp do swoich plików i folderów w aplikacji Pliki.

Tworzenie Folderów: Używanie App Pliki do tworzenia folderów i podfolderów w systemie iOS

System iOS oferuje kilka łatwych metod tworzenia folderów i podfolderów w celu składowania plików. Zintegrowana aplikacja Pliki jest idealnym rozwiązaniem do tworzenia i organizowania folderów, dając użytkownikowi pełną kontrolę nad swoimi informacjami.

Aby utworzyć nowy folder w systemie iOS, musimy najpierw uruchomić aplikację Pliki. Gdy już to zrobimy, powinniśmy być w stanie zobaczyć ekran z przeglądarką plików w naszych folderach. Aby utworzyć nowy folder, należy kliknąć ikonę „+” po lewej stronie ekranu lub wybrać opcję „Nowy folder” z menu kontekstowego. Następnie należy wprowadzić nazwę nowego folderu, który chcemy utworzyć, a następnie kliknąć „Utwórz”. Po utworzeniu folderu będziemy mogli dodawać do niego różne pliki i foldery.

Istnieje również możliwość tworzenia podfolderów w folderze. W tym celu należy najpierw otworzyć folder, który chcemy użyć jako główny i następnie wybrać opcję „Nowy folder” z menu kontekstowego lub kliknąć ikonę „+” po lewej stronie ekranu. Następnie wystarczy podać nazwę podfolderu i kliknąć „Utwórz”. Wszystkie foldery ułożone są w hierarchii, umożliwiając tworzenie nawet głębokich struktur folderów bez problemu.

Organizowanie Plików w Folderach na iPhone’ie

Aby skutecznie zarządzać plikami i folderami na swoim iPhone’ie, posiadanie właściwej organizacji jest kluczowe. Dobra struktura folderów pozwoli Ci łatwo odnaleźć wszystkie pliki i foldery oraz upewnić się, że dane są dobrze zabezpieczone.

Możesz tworzyć nowe foldery i nadać im dowolne nazwy, aby dostosować je do Twoich potrzeb. Zalecamy, aby zadbać o hierarchiczną strukturę, wraz z głównymi folderami i podfolderami, aby ułatwić sobie i innym przeglądanie takich rzeczy jak zdjęcia, dokumenty, muzyka i wiele innych.

Często zalecanym rozwiązaniem jest tworzenie folderów odpowiadających określonym grupom plików, na przykład tworzenie osobnych folderów dla każdego rodzaju pliku (np. dokumenty, zdjęcia, muzyka) lub tworzenie podfolderów w głównym katalogu dla różnych projektów, tematów, producentów itp.

Możesz też użyć aplikacji Pliki do utrzymania porządku w folderach poprzez oznaczanie ich etykietami lub filtrowanie według różnych kryteriów, takich jak data stworzenia, typ pliku itp.

Dzięki odpowiednio zorganizowanemu systemowi folderów, Twoje dane będą bezpieczne i łatwo dostępne, co pozwoli Ci lepiej zarządzać danymi na iPhone’ie.

Przenoszenie plików: Jak przenosić pliki i foldery w systemie iOS?

Przenoszenie plików i folderów z jednego miejsca na drugie jest prostym sposobem, aby zorganizować swoje dane w systemie iOS. Możesz przenosić pliki i foldery między lokalizacjami wewnątrz aplikacji Pliki, a także z innych urządzeń Apple.

Aby przenieść plik lub folder w systemie iOS:

 • Otwórz aplikację Pliki i wybierz pożądane miejsce przechowywania plików i folderów.
 • Dotknij i przytrzymaj folder lub plik, który chcesz przenieść.
 • Wybierz opcję Przenieś.
 • Wybierz nową lokalizację, do której ma zostać przeniesiony folder lub plik.

Możesz także przenieść wiele plików lub folderów w jednym czasie poprzez dodawanie wielu elementów do listy, a następnie dotknięcie opcji Przenieś.

Usuwanie plików

Jeśli chcesz usunąć pliki lub foldery z systemu iOS, możesz to zrobić za pomocą aplikacji Pliki. W górnej części ekranu wybierz folder, który należy usunąć. Następnie przytrzymaj palec na folderze i dotknij opcję „Usuń”. Zostanie wyświetlone okno dialogowe z pytaniem, czy chcesz usunąć wybrany folder lub plik. Dotknij przycisk „Usuń”, aby potwierdzić. Zostaną usunięte wszystkie pliki i foldery znajdujące się wewnątrz folderu. Uwaga: Folder lub plik zostanie trwale usunięty po dotknięciu przycisku „Usuń”, dlatego upewnij się, czy jesteś pewien swojej decyzji.

Przesyłanie Plików

Jest kilka sposobów przesyłania plików i folderów z urządzeń Apple do innych. Można to zrobić za pomocą aplikacji Pliki lub funkcji AirDrop. Przedstawimy zalety i wady każdego z nich.

Używanie aplikacji Pliki

Aplikacja Pliki daje możliwość przesyłania plików przez wiadomości, adresy e-mail, łącza internetowe lub treści w wiadomości tekstowej. Plik lub folder można wysłać do dowolnego użytkownika, który ma aktywną subskrypcję iCloud.

Używanie funkcji AirDrop

Funkcja AirDrop jest dostępna na iPhone’ach, iPadach i komputerach Mac, co umożliwia bezpośredni transfer plików między tymi urządzeniami. Wystarczy po prostu dotknąć ikony AirDrop i wybrać odbiorcę. AirDrop jest szybszy niż przesyłanie za pośrednictwem aplikacji Pliki, ale transfery są możliwe tylko między urządzeniami Apple.

Udostępnianie Plików

Istnieje wiele sposobów, aby udostępnić pliki i foldery na iPhone’ie za pomocą aplikacji Pliki. Można je wysłać mailem, udostępnić przez AirDrop, umieścić je w chmurze lub użyć usług spotify, aby udostępnić je innym.

 • Wysyłanie maili – Użytkownicy mogą wysyłać pliki i foldery do innych za pośrednictwem aplikacji Mail na iPhone’ie.
 • Udostępnianie AirDrop – Użytkownicy mogą wysyłać pliki i foldery do innych użytkowników AirDrop.
 • Chmura – Użytkownicy mogą wybrać usługę cloud hosting, taką jak iCloud, aby przechowywać pliki i foldery na serwerze internetowym.
 • Spotify – Użytkownicy mogą używać usługi Spotify, aby udostępniać swoje pliki i foldery innym.

Zabezpieczanie Plików

Dzięki systemowi iOS masz możliwość zabezpieczania swoich plików i folderów przed nieautoryzowanym dostępem. Możesz to zrobić na różne sposoby, w tym poprzez użycie aplikacji Pliki lub usługi iCloud.

Używanie Aplikacji Pliki

Możesz użyć aplikacji Pliki do tworzenia haseł lub kodów PIN w celu ochrony konkretnych plików i folderów. Po utworzeniu hasła lub kodu tylko osoby posiadające te informacje będą mogły otworzyć daną lokalizację.

Używanie Usługi iCloud

Usługa iCloud pozwala na synchronizację twoich plików i folderów pomiędzy urządzeniami Apple. Jeśli używasz tej usługi, możesz łatwo obsługiwać swoje pliki i foldery z dowolnego urządzenia. Aby skorzystać z tej usługi, musisz aktywować synchronizację w iCloud, aby upewnić się, że wszystkie pliki i foldery znajdują się na każdym urządzeniu.

Synchronizowanie plików i folderów

Usługa iCloud umożliwia synchronizację plików i folderów pomiędzy różnymi urządzeniami Apple. Aby skorzystać z tej funkcji, należy najpierw utworzyć w aplikacji Pliki nowy folder, który będzie synchonizowany z Twoimi innymi urządzeniami. Po utworzeniu folderu wybierz opcję „Synchronizuj” z listy rozwijanej, aby aktywować usługę iCloud.

Gdy usługa iCloud zostanie aktywowana, możesz kontynuować przesyłanie plików do folderu poprzez dodanie ich z innych urządzeń za pomocą aplikacji Pliki. Umożliwi Ci to dostęp do plików na wielu urządzeniach w tym samym czasie. Pliki są automatycznie wysyłane do folderu po przesłaniu ich z jakiegokolwiek innego urządzenia Apple, które ma włączoną usługę iCloud.

Możesz również pobierać pliki, które zostały przesłane do folderu przez inne urządzenia Apple. Żeby to zrobić, po prostu otwórz folder w aplikacji Pliki, a następnie kliknij opcję „Pobierz”. Możesz również edytować i organizować pliki w folderze, zanim je pobierzesz.

Usługa iCloud jest bardzo przydatna, szczególnie jeśli masz wiele urządzeń Apple i potrzebujesz, aby wszystkie twoje pliki i foldery były w pełni aktualne i dostępne na wszystkich urządzeniach. Wystarczy, że raz skorzystasz z usługi iCloud, aby móc przesyłać pliki między różnymi urządzeniami i korzystać z nich wszędzie tam, gdzie jesteś.

Pobieranie plików z Internetu

Czasami możesz potrzebować plików pochodzących z Internetu, aby je odnaleźć na swoim iPhone’ie. Aby to zrobić, najpierw musisz wyszukać plik, który chcesz pobrać. Po wyszukaniu i pobraniu pliku, musisz go skopiować z komputera do aplikacji Pliki na swoim urządzeniu iOS.

Jak mogę skopiować pliki z komputera?

Możesz skopiować pliki z komputera do iPhone’a lub iPada, używając aplikacji Pliki. Aby to zrobić, musisz podłączyć swoje urządzenie do tego samego sieci Wi-Fi, co komputer. Następnie otwórz aplikację Pliki na swoim urządzeniu iOS. Wybierz „Chmura” i „Komputer”. Następnie wybierz nazwę komputera, z którego masz zamiar skopiować pliki. Po wybraniu komputera będzie można wybrać folder, aby sprawdzić jego zawartość. Kliknij pliki, które chcesz skopiować do aplikacji Pliki na Twoim urządzeniu iOS i postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie.

Jak mogę transferować pliki z innych urządzeń?

Możesz również transferować pliki z innych urządzeń Apple, takich jak iPady lub inne iPhone’y. Aby to zrobić, musisz wykorzystać opcję Udostępniania AirDrop. Ta funkcja pozwala użytkownikowi na bezprzewodowe przesyłanie plików i folderów między dwoma urządzeniami Apple. Aby to zrobić, oba urządzenia muszą być w tym samym systemie sieci i mieć aktywną funkcję Bluetooth. Po włączeniu AirDrop na obu urządzeniach, wystarczy wybrać plik lub folder, który chcesz przesłać, a następnie wybrać pożądaną osobę, z którą chcesz współdzielić plik. Otrzymasz wtedy powiadomienie na drugim urządzeniu, w którym można akceptować lub odrzucać żądanie transferu. Po zaakceptowaniu plik zostanie przesłany.

Zakończenie: Najważniejsze względy w przypadku zarządzania plikami i folderami na iPhone’ie

Kiedy zarządzasz swoimi plikami i folderami na iPhone’ie, ważne jest, aby zapamiętać następujące rzeczy:

 • Użyj aplikacji Pliki, aby mieć dostęp do plików i folderów w Twoim systemie iOS.
 • Utwórz foldery i podfoldery, by lepiej organizować pliki.
 • Pamiętaj o przenoszeniu i usuwaniu plików.
 • Podziel się plikami i folderami z innymi użytkownikami.
 • Zabezpiecz ważne pliki i foldery przed nieautoryzowanym dostępem.
 • Synchronizuj pliki i foldery z użyciem usługi iCloud.
 • Pobieraj pliki z Internetu i transferuj je do iPhone’a.

Dzięki tej wiedzy będziesz mógł w prosty i skuteczny sposób zarządzać plikami i folderami w swoim urządzeniu iPhone.

comments: 0

Back to top